ASM Zorg heeft goede zorg hoog in het vaandel zitten en zijn als iedere geregistreerde GGZ instelling ook in het bezit van een eigen kwaliteitsstatuut. Dit om de overheid, andere zorgaanbieders maar vooral ook u de zekerheid te geven dat wij u gedegen en gewaarborgde zorg leveren.


Klachten en geschillen:

Waar mensen werken worden er fouten gemaakt maar dit mag nooit leiden tot conflicten en frustraties. Ons streven is om voor zover mogelijk een ieder te verlossen van zijn / haar fysieke en of mentale blokkades.
Het is best mogelijk dat de manier waarop wij dit willen bewerkstelen niet in goede aarde valt of dat deze niet aanslaat bij de cliënt. Immers is geen persoon hetzelfde dus vraagt een ieder voor een persoonlijke aanpak.
Door het tijdig met elkaar het gesprek aan te gaan en elkaars grenzen aan te geven kunnen wij verdere escalaties voorkomen en vooral leren van de situaties.

In onderstaand contact- / reflectieformulier kunt u aangeven als de geboden zorg / hulpverlening binnen de organisatie beviel of juist niet.
Onze Cliënten staan centraal voor ons en wij kunnen u en anderen alleen maar beter helpen met hulp van uw feedback.

Ik heb mijn vraag of klacht ingediend en wat nu?

Uw vraag komt terecht bij onze klachtenfunctionaris, deze is niet direct betrokken bij de organisatie. Het voordeel hiervan is dat deze persoon niet een directe collega aanspreekt maar voor uw rechten opkomt. Deze leest uw melding en neemt contact met u op afhankelijk van de aard van uw vraag of klacht. Tevens kan deze ook dienen als bemiddelaar.

Hoe verloopt de afhandeling van uw klacht of vraag binnen de organisatie?

Wij hebben deze in twee specifieke groepen verdeeld en deze worden hier onder beschreven;

  • Extern bijv. cliënten
  • Intern bijv. personeel

Extern:

De functionaris treed bij een klacht over een personeelslid voor u in gesprek met de directieleden om de klacht aan de werknemer kenbaar te maken en zijn versie aan te horen.

Na het aanhoren volgt er onderling overleg en mag de directie een maatregel bepalen, deze komt bij de functionaris en worden opgenomen in het werknemers archief. De functionaris neemt contact op met de externe partij om de uitkomst te bespreken.

Mocht dit niet naar tevredenheid van de klachtenfunctionaris zijn afgehandeld of de externe partij dan is er nog één laatste mogelijkheid. In dit geval word uw klacht voorgelegd bij het commissariaat. Tijdens één van de vergaderingen worden nu alle drie partijen gehoord en zullen de commissieleden een bindende uitspraak doen.

Mocht dit voor u alsnog geen uitkomst bieden heeft u altijd het recht om uw klacht voor te leggen bij de autoriteit zorg en welzijn.

Intern:

Bij melding van een intern geschil wordt er spoedig contact opgenomen met het personeelslid  door de functionaris. De andere partij wordt uitgenodigd door de functionaris om hun/zijn kant te belichten. Aansluitend volgt een bemiddelingsgesprek tussen de medewerkers.

De functionaris neemt hieruit een besluit en informeert de directie hierover.

Mocht één van de partijen hier niet mee eens zijn kan de directie er opnieuw naar kijken en oordelen (dit is bindend).

Ziet de functionaris geen mogelijkheid tot oordeel dan wordt de directie ingeschakeld om te oordelen. Heerst er nog ontevreden bij één van de partijen wordt het bij de commissie voorgelegd die een bindend oordeel zal geven.


Reflectieformulier:

Vul je e-mailadres in zodat we kunnen reageren.
Vul uw telefoonnummer in zodat we u kunnen contacten
Specificeer hier uw reflectiepunt
Schrijf hier uw omschrijving
Beoordeel de Klantvriendelijkheid van de organisatie of uw behandelaar
Beoordeel de Professionaliteit van de organisatie of uw behandelaar
Beoordeel de Kwaliteit van Zorg van de organisatie of uw behandelaar
Hoe groot acht u de kans dat u ASMZorg zou Aanbeveling aan anderen

Dank u voor uw Feedback

KvK: 76526100 – AGB-Code: 73737057

Weergaven: 283