Wat zijn onze spelregels?

Om alles zo soepel en transparant te laten verlopen laten wij u vooraf weten hoe de kosten afhandeling binnen de organisatie verloopt. Tot op heden zijn wij een niet gecontracteerde zorgpartij dat wilt zeggen dat wij geen overeenkomst hebben met een gemeente nog een zorgverzekeraar. Wij sluiten een overeenkomst met u de zorgbehoevende. De door ons geleverde zorg en ondersteuning kan op verschillende manieren worden bekostigd;

Hoe wordt de zorg bekostigd?

ZvW


Zorgverzekeringswet

Zoals in de Nederlandse wet staat geschreven moet iedere inwoner van Nederland beschikken over een Zorgverzekering.
Als niet gecontracteerde zorgpartij betekend het dat wij niet direct onze zorgkosten kunnen overleggen met de zorgverzekeraar dit moet middels een restitutienota. Deze krijgt u van ons toegereikt en dient u dan in fysieke of digitale vorm aan te leveren bij uw zorgverzekeraar. Na de uitbetaling van de verzekeraar dient u het uitgekeerde bedrag naar ons uit te betalen. Wij vragen u dan ook in het oog van transparantie ons de betalingsspecificatie te doen toekomen dit helpt ook onze administratie. Wij begrijpen dat in deze tijden mensen niet altijd genoeg financiële middelen heeft en daar kan over worden gesproken en een passende oplossing worden gezocht. Mocht u het bedrag nog de specificatie doen toekomen wordt de factuur na een tweede verzoek overgedragen aan een incassobedrijf en zijn ook deze bijkomende kosten voor uw.

Pgb


Persoonsgebonden budget

Als niet gecontracteerde zorgpartij is het niet mogelijk om ZIN (Zorg In Natura) te leveren. Zorg in natura wordt geleverd door Overheids-/Gemeente partners, zorgverzekerings- of zorgkantoor partners. Dit is een volledig geautomatiseerd systeem. Een alternatief op ZIN is de Pgb dit is een omzetting van het zorgbudget waarbij u een grote keuze vrijheid geniet. U als budgethouder kunt dan zelf bepalen wie en wanneer u zorg geniet. Mocht u een vertegenwoordiger hebben dan doet die voor u de administratieve afhandeling van de facturen. De facturen over een geleverde zorgperiode wordt voor ons digitaal of fysiek afgeleverd en wordt mogelijk ondertekend opgestuurd naar het zorgkantoor of de SVB Sociale VerzekeringsBank. Deze keert dan na controle uit aan ons.

Particulier


Particulier

Nu vraagt u zich vast af wat houd dat dan in? U als consument gaat er vanuit dat u met uw WA verzekering en uw Zorgverzekeraar voor een grotendeels voor alle onvoorziene kosten bent gedekt. Helaas wordt er door de overheid en de zorgverzekeringspartijen ieder jaar bepaald wat nog wel of niet nog wordt vergoed. Het is daarom belangrijk om goed te weten wat er ieder jaar veranderd in uw polis. Deze ongedekte kosten worden aan u doorgerekend. Wij proberen met u te voorzien van goede en gedegen zorg voor een marktconforme prijs.

Kies de beste Zorgverzekeraar voor uw zorgvraag

Betalingstermijnen

Wij leveren u een zorgfactuur voor een behandeling(-en) ondersteuning consult of meerdere consultaties. Deze heeft een betalingstermijn van 30 dagen. Als deze vervalt krijgt u van ons een schriftelijk verzoek om alsnog over te gaan tot betaling van de onkosten. Deze 2e termijn zal na 14 dagen komen te vervallen en opgevolgd worden met een laatste schriftelijke verzoek vanaf de externe incasso partij. Mocht ook deze 3e termijn worden genegeerd zal het incassobedrijf overgaan tot vordering van de factuur. Let op! Alle bij komende kosten die hierbij horen zullen voor uw rekening zijn. Verder overleg over de te betalen factuur zullen door deze incasso partij verlopen.

BetalingstermijnAantal dagen
1e termijn30
2e termijn14
3e termijn (overdracht naar incasso partij)7
afhandeling incasso partij
Voorkom extra kosten blijf in gesprek en betaal op tijd